Hírek

Orbán és Matolcsy rakétára ülteti a magyar gazdaságot

"High pressure economy", vagyis "magas nyomású gazdaság". Jól jegyezzük meg ezt a három szót, ugyanis komoly esély van arra, hogy a negyedik Orbán-kormány gazdaságpolitikáját így tudjuk leginkább leírni. Persze nem feltétlenül tartják majd hosszabb távon magas nyomás alatt a magyar gazdaságot a döntéshozók - ennek komoly veszélyei lehetnének -, de minden bizonnyal nem áll messze a kabinet és a nemzeti bank gondolkodásától, hogy a gazdaság potenciális növekedésének javításában ez nagy szerepet kapjon.


Bezáródott a rés


Úgy vág neki Orbán Viktor a negyedik kormányzásának, hogy a magyar gazdaság növekedése elérte a potenciális szintjét, vagyis a világgazdasági válság óta negatív kibocsátási rés bezáródott. Igaz, az IMF vagy az Európai Bizottság becslése szerint már évekkel ezelőtt megtörtént, mostanra a jegybank is úgy gondolja, hogy elértük ezt a szintet.

Orbán és Matolcsy rakétára ülteti a magyar gazdaságot


A Bizottság tavaszi előrejelzése szerint idén már a magyar gazdaság jóval a potenciális szintje felett teljesít, és mint az alábbi ábrán látható, ebben nem is lesz változás a következő években sem.

Orbán és Matolcsy rakétára ülteti a magyar gazdaságot


Ebben a helyzetben a közgazdászok rutinszerű javaslata: vond vissza azokat az ösztönzőket, amelyekkel a gazdaság növekedését támogattad. Ellenkező esetben ugyanis az infláció elszaladásának, a külső és belső egyensúlyi problémák növekedésének, illetve az eszközárbuborékok kialakulásának is növekszik a kockázata. Mi több, az indokolatlan élénkítéssel nincs lehetőségünk alkalmazni az anticiklikus gazdaságpolitika bevált receptjét. Így ugyanis nem lesz mozgástér (sem fiskális, sem monetáris), hogy egy gyengébb növekedési periódusban vagy recessziós időszakban élénkítsük a gazdaságot.

Potenciális növekedés? Kibocsátási rés? Tegyük kicsit rendbe a dolgokat!

A közgazdászok igen kedvelt gondolati keretének az a kiindulópontja, hogy minden gazdaságra jellemző egy potenciális kibocsátási szint (GDP), amit a gazdaság paraméterei (az ország alapvető jellemzői, a humántőke mennyisége és minősége, tőkeállomány, technológia, intézményi környezet stb.) határoznak meg. Ez a szint az idő előrehaladtával változik, a potenciális GDP-növekedés ütemével. Az ütemet főként a fent említett tényezők változása befolyásolja. Jellemzően a fejletlenebb országokban ez a növekedési ráta magasabb, hiszen az előttük járó országok mintáit követve (vagy még jobbat kitalálva) fel tudnak zárkózni. (Hogy pontosan meddig, azt máskor tárgyaljuk meg.)

A gazdaság jellemzően sosincs a potenciális kibocsátási szintjén. Ettől ugyanis eltéríti a nem semleges külső környezet, a belső és külső sokkok, a növekedést befolyásoló tényezők véletlenszerű vagy ciklikus ingadozása. A közkeletű felfogás szerint a gazdaság ciklusokba rendeződve fejlődik vagyis hullámszerű mozgással, "egyszer fent, egyszer lent" alapon mozogja körbe a potenciális növekedési pályát. A potenciális kibocsátási szint és a pillanatnyi tényleges teljesítmény közötti különbség a kibocsátási rés (output gap), ami túlhevülés esetén pozitív, pangás, recesszió esetén pedig negatív.

A nagy kérdés, hogy a gazdaságpolitikusok mit csináljanak ezzel a ciklikus mozgással. Általában az a válasz erre, hogy legyen némi igényük tompítani a kilengéseket, mert ha ezek túl nagyok, annak kockázatai és költségei vannak.

És innentől jönnek az újabb problémák. Egyrészt, a kibocsátási rés becslését nagy bizonytalanságok övezik, így nem lehet pontosan tudni, hogy mikortól kell megváltoztatni a gazdaságpolitika irányát. Különösen igaz ez nagy visszaeséseknél (például most, a nagy válság után), amikor nehéz megmondani, hogy a potenciális kibocsátási szint visszaesett -e, és ha igen, mennyivel. Így aztán megoszlanak a vélemények arról, hogy pontosan hová, milyen eszközök alkalmazásával érdemes visszatornászni a gazdaság teljesítményét anélkül, hogy a túlerőltetés újabb bajba sodorja a gazdaságot.

A dolgot bonyolítja még néhány dolog, például hogy a gazdasági ciklusokat jellemzően keresleti vagy kínálati sokkok okozzák-e, vagy hogy a trendnövekedést milyen eszközökkel lehet befolyásolni (például hogy az egyszerű konjunktúraszabályozó eszközök hatnak-e a hosszú távú trendnövekedésre) stb.


De nem értük el a trendet!A válság nagy gazdasági visszaesést okozott, majd megindult a korrekció. A baj csak az, hogy egyelőre közel sem értük el a válság előtti trendvonalat, sőt, a potenciális növekedés is elmarad a krízis előttitől. Igaz, a potenciális növekedést meghatározó becslések eltérnek egymástól, de abban megegyeznek, hogy alacsonyabb a krízis előttinél, így a gazdaságpolitikai döntéshozók a világ számos pontján vonakodnak attól, hogy visszavonják a növekedést támogató intézkedéseket.

Fontos hangsúlyozni, hogy nem magyar specifikus sztoriról van szó. Meglehet, hogy a válság olyan súlyos nyomokat hagyott a világgazdaságon, hogy a növekedés képtelen visszatérni a korábbi trendhez, vagy a krízis előtti számított fenntarthatatlannak, de persze összefügghet más tényezőkkel is a lanyhább növekedés periódusa.

Az alábbi ábrákon látható, hogy az Egyesült Államok és az eurózóna is képtelen volt visszatérni a korábbi növekedési trendhez, sőt inkább távolodik attól. Pedig ha hiszünk a Jánossy-féle trendelméletben, akkor abban kellene reménykednünk, hogy a válság előttihez képest gyorsabb növekedéssel zárójelbe tehetjük a válságot, és visszasimulhatunk a krízis előtti trendhez.

Orbán és Matolcsy rakétára ülteti a magyar gazdaságot


Ám ez sem az európai, sem az amerikai, sem a magyar gazdaságban nem látható. Úgy tűnik, a válság tartós veszteségeket okozott a világnak.

Orbán és Matolcsy rakétára ülteti a magyar gazdaságot


Orbán és Matolcsy rakétára ülteti a magyar gazdaságot


Orbán és Matolcsy rakétára ülteti a magyar gazdaságot


Éppen ezért érdemes megfontolni, hogy
 • elfogadjuk a lassabb növekedést mint adottságot, vagy
 • szerkezeti reformok megvalósításával (kínálatösztönző lépésekkel) próbáljuk emelni a potenciális növekedést, vagy
 • ennél is tovább megyünk, és a reformok mellett keresletösztönző politikát folytatunk, ami egyes remények szerint képes felpumpálni a potenciális növekedést is.

Most úgy látszik, hogy a kormányzat a harmadik utat választja. Először Orbán Viktor miniszterelnök beszélt arról, hogy tartósan el kell érni a 4%-os gazdasági növekedést, majd a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke, Nagy Márton vázolta fel az ehhez szükséges hitelezési pályát, ezt követően pedig Gulyás Gergely, a negyedik Orbán-kormány kancelláriaminisztere beszélt arról, hogy fiskális gazdaságélénkítő lépéseket terveznek.

Mindezek alapján arra lehet számítani, hogy expanzív fiskális és monetáris politika mellett, egy versenyképességi intézkedéscsomaggal együtt a kormány igyekszik a jelenlegi 2-2,5%-os potenciális növekedést 4% közelébe tornászni. Ezt arra építhetik, hogy a magas nyomású gazdasággal (high pressure economy) vissza lehet építeni azokat a kapacitásokat, amelyeket a válságban szükségszerűen elveszítettünk, amikor úgy záródott a kibocsátási rés, hogy csökkent a potenciális növekedése.De mi is az a magas nyomású gazdaság?A magas nyomású gazdaság koncepciója elég kecsegtető lehet a döntéshozók számára, hogy a keresleti oldalon tovább élénkítsenek. Ez az MNB elképzeléseitől sem állhat távon, hiszen a Növekedési jelentés (2016) egyik fontos témája volt. A jegybank anyaga azt írja, hogy a koncepció szerint
ha a gazdaságpolitika az átlagosnál nagyobb keresleti nyomás alatt tartja a gazdaságot, akkor tartósan magasabb GDP érhető el. A tartósan és kiszámíthatóan módon keresleti nyomás alatt tartott gazdaságban a vállalatok a piacaik növekedésére tartósan számítva növelik a keresletüket termelési tényezők, gépek és berendezések illetve munkaerő iránt.


Nem csak a vállalati oldalon, hanem a lakosságnál is élénkítő hatású.

A fogyasztók termékkereslete szintén stabilan növekedhet, mert a foglalkozatás és a jövedelem kiszámíthatóbban alakul. A munkapiacon a vállalatok maguk képzik az új munkaerőt (learning by doing), nem várnak arra, hogy a munkaerőpiacon legyen elegendő megfelelő képzettségű munkavállaló

- olvasható a Növekedési jelentésben. A nagyobb aggregált kereslet a termelékenység növelését is eredményezi a tanuláson, a jobb kapacitáskihasználáson és beruházások növekedésén keresztül.

Az elképzelés lényege tehát röviden az, hogy a válságban elvesztett növekedési potenciált visszaépítse.


Ennek viszont az a kockázata, hogy a gazdaság túlhevül, ez egyensúlytalanságokhoz vezethet, és a jegybanki célnál magasabb infláció alakul ki. A magas nyomású gazdaság ellen tehát komoly érv, hogy inflációs hatású, így olyan károkat okoz, amelyek miatt elvileg nem érdemes ezt a kockázatot vállalni.

Ne csináld! Itt van már a NAIRU!A fő kérdés tehát az, hogy hol van az a pont, ahol már nem szabad tovább erőltetni a nagyon expanzív politikát. Ennek egyik meghatározása a munkanélküliség helyzetén alapul. A természetes (egyensúlyi) munkanélküliség (NAIRU = non-accelerating inflation rate of unemployment, inflációt nem gerjesztő munkanélküliség) elérése után veszélyesnek tűnhet egy ilyen gazdaságpolitika alkalmazása. Ez a munkanélküliségnek egy olyan alacsony szintje, ami még nem okoz inflációt. A nézet szerint az a gazdaságpolitika, amelyik a NAIRU alatti munkanélküliségi rátát célozza meg, hibás, mert inflációt gerjeszt. A NAIRU alatti munkanélküliség elérése végül a monetáris politika gyors szigorításával kell, hogy járjon, ami viszont azonnal lefékezi a gazdaságot (visszazárja a kibocsátási rést).

A NAIRU szintje azonban nem minden pillanatban ugyanaz, változhat a gazdasági ciklusoktól, de a magyar 4% alatti munkanélküliségi ráta minden bizonnyal már a természetes munkanélküliség alatt van. Az egyre feszesebbé váló munkaerőpiacnak pedig hatása kell, hogy legyen a bérezésre, amit egyébként már több éve láthatunk is a magyar gazdaságban. Csak éppen nem megy át az inflációba.

Orbán és Matolcsy rakétára ülteti a magyar gazdaságot


Az egyik lehetséges magyarázat, ami miatt a NAIRU alatti helyzetben sincs infláció az, hogy a munkapiac mégsem olyan feszes, hiszen a közfoglalkoztatottakkal együtt 7-8% közötti a munkanélküliségi ráta, ami talán még felette lehet a NAIRU-nak, de biztosan nincs jelentősen alatta. Ugyanakkor jelenleg azt látjuk, hogy mégis munkaerőhiányos környezet alakult ki, miközben a közfoglalkoztatottak egy része már képes munkát találni az elsődleges munkaerőpiacon. Ez azonban inkább már annak a következménye, hogy a szakképzett munkaerő hiányában a vállalatok csökkentették a felvételi követelményeket, így mérséklődik a hosszú távú munkanélküliség is. Végső soron így kevésbé veszítik el meglévő skilljeiket azok, akik a válság során munkanélkülivé váltak, akik pedig képességek hiányában voltak, most könnyebben megragadhatnak a munkaerőpiacon.

A magas nyomás alatt tartott gazdaság pedig még inkább feszesítheti a munkaerőpiacot. A kérdés, hogy ez végső soron mégis magasabb inflációhoz vezet-e a közeljövőben?

Már nem görbe a Phillips-görbeA kérdésre az optimista válasz az, hogy azért nem fenyeget az infláció, mert a munkapiac helyzete és az infláció közötti közismert összefüggés nagyon sokat lazult. A Phillips-görbe tanulsága szerint a gyors bérnövekedés inflációs hatással bír, ugyanakkor több tanulmány megállapítja, az összefüggés valójában már egyre kevésbé áll fent. Az elmúlt években tehát egyre meggyőzőbb bizonyítékokat láthatunk arra, hogy a Phillips-görbe ellaposodott.

Szentmihályi-Világ tanulmánya szerint semmi garancia nincs arra, hogy az ellaposodási folyamat tovább folytatódik, sőt bizonyos körülmények hatására akár a visszájára is fordulhat. A lapos Phillips-görbe azonban a jelenlegi alacsony inflációs környezetben kedvező a gazdaságpolitika számára, mert minimális többletinfláció mellett lehet jelentős növekedést elérni.

Összességében elmondható, hogy a munkanélküliség természetes szintjének elérése (vagy megközelítése) Magyarországon felfelé hajtotta a béreket, de nem emelte jelentősen az inflációt. A következő időszakban azonban érdemes lesz fokozott éberséggel követni, hogy az infláció emelkedése megáll-e a jegybanki célnál a munkanélküliség további csökkenésével párhuzamosan, vagy a ciklikus hatások valójában mégis magasabb árnyomást eredményeznek.

Még nincs nagy inflációMagyarországon nem csak a munkaerőhiány, hanem a központi szabályozás tolja felfelé a béreket. A minimálbér 2017-ben 15%-kal, a garantált bérminimum pedig 25%-kal nőtt, a gyors emelés pedig 2018-ban is folytatódott, ebben az évben ugyanis a minimálbér 8, a bérminimum pedig 12%-kal növekedett. Mindezek ellenére az infláció tartósan a jegybank 3%-os célja alatt maradt, és várhatóan még idén sem fogja elérni azt. Ennek számos tényezője van, amelyek közül a legfontosabbak, hogy:
 • tartósan alacsony az importált infláció
 • a járulékok csökkentése részben kompenzálja a gyors béremelkedést,
 • a vállalati nyereségadó mérséklése szintén növelte a cégek mozgásterét,
 • a kormányzat inflációcsökkentő lépéseket hoz (áfacsökkentések) viszonylag rendszeresen.


Az infláció várhatóan 2019-ben éri el a jegybanki célt, így ugyan egyelőre még nem, de belátható időn belül az alappálya szerint érdemes elgondolkodni a monetáris szigorításon.

Orbán és Matolcsy rakétára ülteti a magyar gazdaságotJöjjön a versenyképességi fordulat!Ahhoz, hogy a gazdaság fenntarthatóan 4%-kal növekedjen, szükségesek hozzá a versenyképességet javító intézkedések is. A "versenyképességi fordulatról" már évek óta szó van, így nagy bizonytalanság övezi ezeket a lépéseket, de a következő időszakban minden bizonnyal nem lehet elkerülni, hogy az olykor fájdalmas és költséges intézkedéseket meghozzák a döntéshozók. Mint bemutattuk: ezek a reformok a foglalkoztatást, az adórendszert, az állam működését és az egészségügyet egyaránt érintenék a jegybank versenyképességi javaslatcsomagja szerint, amely Orbán Viktor asztalán van.

A sokat hangoztatott "versenyképességi fordulat" képes lehet támogatni a gazdaság növekedését, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ezek a szerkezeti reformok csak hosszabb idő alatt hatnak a gazdaságra és emelik a potenciális növekedést.

A kínálati oldali intézkedések ráadásul nem mindig népszerűek. Minden bizonnyal az egyik leghatékonyabb lépés a közszféra reformja lenne, amellyel munkavállalók százezreit lehetne a vállalati szférába terelni, azonban a lépés merőben népszerűtlen lenne. Ez átmenetileg magasabb munkanélküliséggel járna, ugyanakkor a jelenlegi gyors növekedési periódus és munkaerőhiány közepette sokan könnyen és gyorsan állást találnának a vállalati szektorban, így kedvezőbb struktúrában - és feltehetően - magasabb hatékonyság mellett lenne elérhető a teljes foglalkoztatás.

Egy másik példa a nem népszerű kínálatoldali reformra a kis- és középvállalati szektor nagyon alacsony termelékenységének növelése oly módon, hogy a mikrovállalkozások egy része megszűnik vagy beolvad egy hatékonyabb vállalkozásba.

A kínálati oldalon kétségtelenül a legfontosabb az egészségügyi rendszer és az oktatás talpra állítása lenne. Ha erre a két ágazatra nem tudunk a jelenleginél érdemben több forrást átcsoportosítani és azt okosan elkölteni, akkor semmiféle versenyképességi fordulatról nem érdemes beszélni, hiszen az egészséges és minél magasabban képzett munkaerő az ország legnagyobb értéke.A keresleti oldalt rakétázzák...A keresleti oldalon már komoly élénkítést hajtottak végre, amelyek a következő időszakban is folytatódhatnak - erre utalt Gulyás Gergely is -, de lassan-lassan elindulhatnak a kínálati intézkedések is.

Gulyás Gergely konkrétan arról beszélt, hogy:
 • költségvetési gazdaságélénkítő lépéseket terveznek,
 • A mezőgazdaságtól az iparon át, a gép- és építőiparon keresztül széleskörű javulást szeretnénk látni,
 • és tovább emelnék a minimálbért.


Varga Mihály pénzügyminiszter ezt annyival egészítette ki, hogy
 • a felálló új kormány hamarosan több növekedésösztönző,
 • a versenyképességet javító intézkedést mutat be,
 • amelyekkel hatékonyabban kiaknázhatók az ország gazdasági tartalékai,
 • és 2019 után is stabilan fenntartható marad a 4 százalék feletti növekedés


Noha ezek ugyan nem elég konkrét lépések, látható, hogy a keresleti oldalon további élénkítés várható, és hozzákezdenek a kínálati reformokhoz is.

...kéz a kézbenA fiskális és monetáris politikai döntéshozók a következő időszakban is mindent megtesznek azért, hogy a magyar gazdaság növekedése 4% körül maradjon. Miután a következő években is jó együttműködés lehet a kormányzat és a jegybank között, így minden bizonnyal a kabinet számíthat olyan intézkedésekre az MNB-től, amelyek támogatják a növekedést, miközben a jegybank is elvárhatja, hogy a kormány ne hozzon olyan lépéseket, amelyek - akár átmenetileg is - felhajtanák az árakat. Sőt, ha az infláció kicsit meglódulna, illetve az emelkedés jelei mutatkoznának, akkor a monetáris szigorítás helyett akár kormányzati árleszorító intézkedések sem elképzelhetetlenek (pl. további szelektív áfacsökkentés, szabályozott árak csökkentése [rezsicsökkentés] stb.).

A gazdaság több évig tartó keresleti nyomás alá helyezését csak a jegybank és a kormány politikájának összehangolásával lehet megvalósítani, az pedig egyértelmű, hogy a rendszerváltás óta nem volt olyan mértékű együttmozgás/együttgondolkodás a fiskális és a monetáris politika között, mint jelenleg.

Mindent egybevetve tehát a kormánynak és az MNB-nek vannak olyan eszközei, amelyekkel a jegybank képes lehet az egyensúlyi kamatszintnél lazább monetáris kondíciókat fenntartani a következő időszakban, a kormány pedig képes lehet elkerülni a költségvetési kiigazításokat.

Ennek hatására
 • a jelenleginél alacsonyabb szintre süllyedhet a munkanélküliség,
 • és javulhat a magyar gazdaság potenciális növekedése.


Amíg az infláció elszállása nem jelent érdemi kockázatot, addig képesek lehetnek felfelé tolni a potenciális GDP-t az aggregált kereslet növelésén keresztül, ugyanakkor a tartós keresleti nyomás akár eszközár-buborékok kialakulásához is vezethet (pl. az ingatlanpiacon) anélkül, hogy tartósan magas inflációt lássunk.

Ezeknek a kidurranása pedig sokszor fájdalmas, a sebek begyógyítása pedig hosszabb ideig eltart, és érdemben meghatározhatja a lakosság magatartását (pl. hitelundor). Éppen ezért az előttünk álló időszakban az MNB-n még nagyobb felelősség lesz, hogy a monetáris politika alakítása mellett aktívan használja a makroprudenciális eszközöket a makrogazdasági egyensúly fenntartása érdekében.

KilátásokAz elmúlt 4 évben a magyar gazdaság már elérte a régiós növekedés szintjét, azonban a potenciális növekedésre vonatkozó becsléses szerint látható, hogy ez a dinamika nem fenntartható.

Orbán és Matolcsy rakétára ülteti a magyar gazdaságot


Jól példázza ezt a 2016-os esztendő, amikor a GDP-növekedés az egyik erős motor, az EU-források hiányában jelentősen visszaesett.

Orbán és Matolcsy rakétára ülteti a magyar gazdaságot


A következő évekre három növekedési pályát vázoltunk fel. A két világoskék vonal a 2010-től (alsó), illetve a 2012-től (felső) látott növekedési trend folytatása, a sötétkék pedig az az ütem, amivel visszatérhetnénk a válság előtti trendhez. Ehhez azonban jól látható, hogy tartósan gyorsabb növekedés kellene.

Orbán és Matolcsy rakétára ülteti a magyar gazdaságot


A következő időszakban
 • a várhatóan expanzív monetáris és fiskális politika segíthet feljebb tornászni a gazdaság növekedését, és még egy kicsit javíthat a potenciális növekedésen is,
 • ez ugyanakkor csak akkor lehet sikeres, ha az oktatás és az egészségügy reformjával jár együtt,
 • miközben a kormány az üzleti környezetet támogató gazdaságpolitikát folytat.


Ha az infláció elszaladásának jeleit látja a jegybank, vagy érdemben romlana az egyensúlyi pozíciónk (nagymértékben és gyorsan csökkenne a folyó fizetési mérleg többlete), akkor be kell húzni a féket, és megbékélni azzal, hogy a növekedés nem tér vissza a válság előtti trendhez. A jelenlegi globális környezetben (viszonylag alacsony infláció, kedvező növekedési kilátások) viszont kár lenne elmulasztani ezt a lehetőséget.

Nagy baj akkor lehet, ha a magas nyomású gazdasággal való kísérletezés közben váratlanul visszaesne a globális növekedés, ill. recessziós környezet alakulna ki, mert ebben az esetben aligha maradna akár fiskális, akár monetáris tér az élénkítésre, így szükségszerűen el kellene szenvedni a potenciális növekedés romlását.(Címlapkép forrása: MTI Fotó / Koszticsák Szilárd. Orbán Viktor miniszterelnök és Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a Lámfalussy-konferencián a budapesti Marriott hotelben 2017-ben)