Alapelvek

A Civitas Intézet alapelvei

Szakmai függetlenség: a kutatási eredmények, elemzések előállítása és a tanácsadás során – különös tekintettel az alkalmazott technikák, eszközök, fogalmak, módszertanok és adatforrások kiválasztására, valamint a közzététel valamennyi formájának tartalmára és időzítésére – szakmailag független, semleges módon járunk el, és ezeket a feladatokat bármilyen politikai vagy egyéb nyomástól és befolyástól mentesen végezzük.

Objektivitás: a kutatási eredményeket és elemzéseket megbízható és elfogulatlan módon állítjuk elő, valamint tesszük közzé. Így járunk el a tanácsadásaink során is.

Megbízhatóság: a kutatási eredmények a lehető leghitelesebben, legpontosabban és legkövetkezetesebben mérik a valóságot, és ez magában foglalja a tudományos kritériumok alkalmazását is a források, módszerek és eljárások kiválasztásában. Erre építjük tanácsadásainkat is.

Minőség iránti elkötelezettség: a kutatási eredmények, elemzések és a tanácsadás megbízható, magas minőségű statisztikai információk előállításával, közzétételével támogatja a tényeken alapuló döntéshozatalt, és a társadalom szereplői közötti párbeszédet. Rendszeresen mérjük és folyamatosan javítjuk a kutatási, elemzési és tanácsadási módszerek, folyamatok minőségét.

Az adatok bizalmas kezelése: a kutatási eredmények egységekre vonatkozó adatok védelme magában foglalja a megszerzett adatok nem tudományos célú felhasználásának és jogellenes nyilvánosságra hozatalának tilalmát is.

Költséghatékonyság: a kutatási eredmények és elemzések előállítási, valamint a tanácsadás költségei arányban állnak az eredmények fontosságával és a várt előnyökkel, az erőforrásokat optimálisan kell felhasználni és mérsékelni kell a válaszadói terhet.

Pártatlanság: a kutatási eredményeket és tanácsadásokat bármely politikai vagy egyéb nyomástól és befolyástól mentesen, semleges módon állítjuk elő, tesszük közzé, valamennyi felhasználót egyenlő bánásmódban részesítünk.